A madridi Vasúti Múzeum

Bevezetés

2005 októberében madridban jártam. A városi programajánlatban olvastam a Vasúti Múzeumról, amit aztán 29.-én, egy szombati napon meg is látogattam. Nem volt sok idôm, de nem is volt többre szükség. A múzeum nem nagy és a külsô része nem is volt látogatható. A jegy nem volt drága és természetesen szabad fényképezni is.

A Múzeum

A madridi Vasúti Múzeum nem az egyetlen ilyen témájú gyûjtemény Spanyolországban. Van egy nagyobbacska múzeum Barcelona mellett Vilanova i la Geltru-ban és Azpetiában, egy kis városban a francia-spanyol határ és Bilbao között félúton. Persze ha úgy tekintjük, hogy ez utóbbiak valójában Katalóniában és Baszkföldön találhatók, akkor a madridi múzeum az "igazi" spanyol kollekció. A múzeum fôleg eredeti vasúti jármûveket mutat be, de vitrinekben látható egy pár 1:10 méretarányú modell is.

A madridi Vasúti Múzeumnakegy régi, kisebb fejállomás, a Delicias pályaudvar épülete ad otthont. Ez az állomás valaha az egyik spanyol magán-vasúttársaságnak volt a madridi pályaudvara. A mostani fôpályaudvartól, az Atochától (ejtsd: Atocsa) kb. 1,5-2km-re helyezkedik el, gyalog is odasétálhatunk. A 70-es évekig több elôvárosi vonatnak volt itt a végállomása és az állomás teher-rakodója is élénk forgalmat bonyolított le. Ekkortól kezdve azonban az elôvárosi vonalakat villamosították, és az Atocha állomás mellett kezdôdô, a várost észak-déli irányban keresztülszelô alagútba helyezték át. A Delicias pályaudvar funkció nélkül maradt. Egy ideig a teher-rakodó még üzemben volt, a gyors ütemben fejlôdô város építkezéseihez szállították ide az építôanyagot. Közben a személypályaudvar részen régi mozdonyokat, kocsikat kezdtek tárolni. Szóba került a teljes lebontás is és a pályaudvar elôtt elterülô kis térre a spanyol Államvasút, a RENFE egy több emeletes igazgatósági épületet huzatott fel. Ez a modern kockaépület ma sajnos teljesen eltakarja a rálátást az egyébként csínos, csarnokos állomásépületre.

Aztán szerencsére kijelölték a pályaudvart a Vasúti Múzeum telephelyének. A már itt lévô régi gördülôállományt lassan felújították és folyamatosan hozták ide a múzeális kocsikat, mozdonyokat egész Spanyoloszágból. A fejállomás nagy csarnokának a hátsó falát beüvegezték, így egy nagyméretû zárt csarnokot kaptak. Itt áll a csarnok vágányain a múzeumi állomány legértékesebb része, legnagyobb számban a gôzmozdonyok. Több mozdonyt és kocsit láthatunk a külsô részen és a volt teher-rakodó területén is, ezek nagy része még nincs felújítva. A külsô rész akkor, amikor ott voltam, nem is volt látogatható. Az állomás volt várótermeiben terepasztalokat helyeztek el. A többi szolgálati helyiség különféle vasúti témájú gyûjteményeknek ad otthont, pl. találhatunk itt állomási órákat bemutató kollekciót és vasutas egyenruhák gyûjteményét is.

A bemutatott gördülôállomány nagy részét a gôzmozdonyok teszik ki. Spanyolországnak nem volt számottevô mozdonygyártása, a gôzösöket fôleg francia és angol, de némelyiket német gyárak készítették. Én is ezeket fényképeztem és mutatom itt be, pár kivételtôl eltekintve.

A mozdonyok


A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic Ez talán a legöregebb mozdony a múzeumban. Egy angol gyártmányú "Single", azaz egy tengely meghajtású, 1A1 tengelyelrendezésû gép. A gépezete is angol módra teljesen a kerekek között helyezkedik el. Ez kiegyensúlyozott futást biztosított, de a karbantartás, ápolás egy rémálommal ért fel.


A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

Az "El Alagon" nevû mozdony Franciaországban készült 1861-ben. Az Északi  Vasút (Compañía del Norte) 127-es számú mozdonya volt. Eredetileg 1'B tengelyelrendezéssel készült, de 1877-ben átalakították C-tengelyelrendezésre.
A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic A mozdony külsô Stephenson vezérmûve nagyon hasonlít a mi 377-esünk vezérmûvére. Csak itt jobban látható, mert a mozdony szerkocsis, a víztartály nem takarja el.

A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

A mozdony "konyhája". Számunkra szokatlan látvány a fülkében a vezetô orra elôtt található két biztonsági szelep. Nálunk legalább az egyik biztonsági szelepet úgy kellett elhelyezni, hogy a személyzet menet közben semmiképpen sem érhesse el.


A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

Ez is egy francia gyártmányú gép, jó 30 évvel fiatalabb az elôzônél.

A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

A francia mozdonyokra volt jellemzô a rugókötegek felfüggesztése ilyen kampós akasztóval. Ennek a megoldásnak az elônye, hogy a furat nem gyengíti a rugólemezt. Viszont rossz minôségû pályán a kampó leugorhat!

A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

Itt a két biztonsági szelep már a szokott helyén, a dómon látható. Érdekes tartozék a kémény "sapkája", amit távolból lehetett mozgatni. Tekintettel arra, hogy Spanyolországban ritkán esik az esô, nem egészen világos a szerepe. Lehet, hogy az alagútban becsukták a kéményt?


A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

A múzeum büszkesége, egy teljesen felvágott, és a látogatók számára tanulságos módon bemutatott 1'D1' "Mikado" mozdony. Ez egy modern tehervonati gép volt, a sorozat tagjait Angliában és Németországban gyártották.

A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

Az állókazán felvágva. Furcsa, hogy milyen kicsi a tüzelôajtó. A zöldre festett ferde csövek valószínüleg forrcsövek voltak, amelyek egyben az állókazán szilárdságát is növelik.

A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

A gôzdóm a gôzszabályozóval. Az elrendezés ismerôs, a szabályozót egy, a kazánon belül hosszában végigmenô rúd mozgatja.

A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

A mozdonyon egy, a 424-esekrôl is jól ismert kettôs kémény látható, belül egy fúvóka-rendszerrel, ami nem kevés rokonságot mutat a magyar csillagfúvóval.

A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

A túlhevítô és csövezése. Ez az elrendezés az egész világon szinte mindenütt hasonló kivitelben készült.

A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

A mozdony "konyhája". A kezelôszervek ismerôsnek tünhetnek. A kazánajtó furcsa formája és elrendezése azt sugallja, hogy a mozdony olajfûtésû volt, sajnos ezt nem figyeltem meg ott helyben.


A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic Egy 2'D tengelyelrendezés6u mozdony modellje. Ez az elrendezés nem volt ismeretlen Spanyolországban, több ilyen sorozat is volt forgalomban. Ez a mozdony iker-hengeres, de valamivel nagyobb a mi 424-esünknél.


A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

Ez egy másik 2'D tengelyelrendezésû sorozat, az Északi Vasút 4001-es egyik példánya. Ez a mozdony 4 hengeres kompaund géppel rendelkezett. Érdemes a paramétereit összevetni a 424-esével. A mozdony indikált teljesítménye 2050LE volt, tehát a 424-esnél nagyobb teljesítményû - valószínüleg a kompaund elrendezés és a jobb minôségû szenek hatására. Ez utóbbira utal a kisebb rostély-felület is. Az engedélyezett sebességrôl nem írtak.

MÁV 424

CN 4001

Hajtókerék-átmérô (mm)

1606

1560

Szélsô tengelytáv (mm)

9500

9580

Hengerátmérô (mm)

600

620/400
Löket (mm)

660

640

Gôznyomás (bar)

14

16

Rostély (m2)

4,46

4,1

Fûtôfelület (m2)

217

185

Túlhevítô felület (m2)

58

56

Szolgálati tömeg (t)

85,1

78,7

Tapadási tömeg (t)

58,5

61,0

Teljes hossz (mm) 21 000

21 650

A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

Itt lehet látni, hogy a mozdony kisebb átmérôjû kerekei és nagyobb hossza lehetôvé tette, hogy a mozdonysátor a leghátsó kerék mögött helyezkedjen el. A 424-esen fölötte van.

A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

A mozdony francia módra baljáratú! A vezetô a bal oldalon, a fûtô a jobb oldalon dolgozott. Ennek megfelelôen a kormányrúd is a bal oldalon látható. Mégpedig mindjárt kettô, egy a nagy nyomású gép számára, a másik a kis nyomásúé. A nagy nyomású gép kormányrúdja egy hosszabbítást kapott, mert a belsô gépezet elôrébb helyezkedik el, mint a külsô.

A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

A mozdony belsô forgattyúkarja. A két gép DeGlehn elrendezésben dolgozott, a belsô, nagynyomású az elsô tengelyt hajtotta, a külsô, kisnyomású pedig a második tengelyt.


A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic Ez egy másik 1'D1' Mikado mozdony hátsó futótengelye. Bissel tengely és jól látszik, hogy a futótengely rugózása is amerikai módra himbába volt kötve a hajtott tengelyekkel. Ugyanakkor a Bissel tengelyvezetés és a rugós himba két teljesen különálló mechanikai rendszert alkot.

A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

A Mikado lövettyûje. Meglepôen hasonlít a régebbi típusú magyar lövettyûre!

A madridi Vasútmúzeum gôzmozdonya minipic

A Mikado hajtó- és vezérmûve. Érdekes látvány a keresztfej, ami a látszat ellenére nem egy vezetékes, hanem két vezetékes, csak mind a két keresztfej-vezeték a dugattyúrúd fölött helyezkedik el. A kétoldalt elhelyezkedô öntvénybôl készült tolattyúvezeték jellegzetesen brit megoldás.


A madridi Vasútmúzeum villanymozdonya minipic Ez egy villanymozdony az 1900-as évekbôl. Azért került megörökítésre, mert jól láthatóan 3 fázisú kivitel, dupla munkavezetékkel, mint a Kandó Kálmán által kifejlesztett "Systema Italiana". Egy apró vasúttársaság kis kiterjedésû hálózata volt, amihez a technológiát Svájcból szerezték be. A Brown-Boveri cég rendelkezett a Kandó-licensszel.


A madridi Vasútmúzeum Isothermos tok minipic Egy másik ismerôs licensz, az Isothermos. Egy Sécheron gyártmányú villanymozdonyon fényképeztem le. Nyilván a mi mozdonyainkba is licensz alapján került be. Vajon kié lehet az eredeti?


A madridi Vasútmúzeum Árpád motorkocsija minipic A múzeum udvarán, a kerítésen átlesve vetten észre a spanyol Árpád motorkocsit. A Ganz 1936-ban 6db. Árpád motorkocsit exportált a spanyol Északi Vasútnak. Lám, egy darab megmaradt és a madridi Vasúti Múzeumban várja a felújítását. Sajnos az ablakai ki vannak törve, ami a gyors leromlás elsô lépcsôje.

Copyright

Az itt látható képeket mind saját magam készítettem, az én kizárólagos szellemi tulajdonomat képezik. Saját maga számára bárki készíthet róluk másolatot, de az írásos hozzájarulásom nélkül sem internetes oldalra (honlapra) nem teheti ki, sem pedig nyomtatásban nem sokszorosíthatja ôket. A képeken található copyright cimke eltávolításához semmilyen formában nem járulok hozzá.


Ez az oldal 2006 január 1.-én lett utóljára megváltoztatva
© Erö János